Đừng nuối tiếc quá khứ, không hy vọng tương lai, hãy sống trong hiện tại, tiến đến lộ trình giác ngộ hoàn toàn.