Tác giả: uyen

Từ khi còn học đại học, mình đã có cơ hội hợp tác với các giáo viên bản ngữ trong các lớp học tiếng Anh ở nhiều mức độ khác nhau. Sau khi hoàn thành chương trình cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2014, mình đã phát hiện ra niềm đam mê trong việc tìm hiểu về các nền tảng và công nghệ dạy học tiếng Anh thú vị và hiệu quả cho cuộc sống hàng ngày.

Từ khi còn học đại học, mình đã có cơ hội hợp tác với các giáo viên bản ngữ trong các lớp học tiếng Anh ở nhiều mức độ khác nhau. Sau khi hoàn thành chương trình cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2014, mình đã phát hiện ra niềm đam mê trong việc tìm hiểu về các nền tảng và công nghệ dạy học tiếng Anh thú vị và hiệu quả cho cuộc sống hàng ngày.

Posts pagination
Index